Blog

Jesu li menadžeri u vašoj tvrtki dobri menadžeri?

Slika
decor

Jeste li se ikada zapitali jesu li vaši menadžeri zaista dobri menadžeri? Najvjerojatnije svi vaši menadžeri posjeduju neke iznimne kvalitete zbog kojih ste ih i zaposlili, ali pitanje koje se postavlja je da li im te kvalitete omogućuju imati dobru suradnju s kolegama unutar i izvan tima/tvrtke.

DEKRA je razvila instrument procjene menadžerskih vještina koji pokriva 12 područja u kojima je potrebno procijeniti svakog menadžera kako bi se dobile kvalitetne informacije o tome koliko su uspješni u svom poslu te u kojim područjima se još mogu poboljšati:

Komunikacijske vještine

Svaki dobar menadžer ima izražene komunikacijske vještine. To ne znači da menadžer nužno mora biti pričljiv, već da poruke koje ima za prenijeti svom timu, kolegama i poslovnim partnerima može i zna prenijeti sažeto, direktno i bez nepotrebnog okolišanja. Nadalje, vještine aktivnog slušanja i držanja zanimljivih i korisnih prezentacija neophodni su preduvjeti poslovnog uspjeha menadžera.

Stručnost

U svakom poslu vrlo je važno biti stručan, znati sve o području kojim se bavite jer dobar glas se daleko čuje, ali loš se čuje još dalje. Stoga je važno znati koliko su vaši menadžeri stručni, da li imaju dovoljno znanja da bi se nosili s klijentima, da li znaju procijeniti intelektualni kapital u svojim timovima i da li znaju posao rasporediti „pravim ljudima“.

Odlučivanje

Donose li vaši menadžeri ispravne odluke? Odlučuju li dovoljno brzo ili pak odugovlače s bitnim ili nepopularnim odlukama? Kako njihove odluke prihvaćaju podređeni ili suradnici? Vjerujemo da su to sve pitanja na koja je potrebno znati odgovor. Dobre odluke su bitne za razvoj svake tvrtke i zato je ključno dobro procijeniti na koji način menadžeri donose odluke.

Analitičke vještine

Analitičke vještine označavaju osnovne sposobnosti koje bi neki menadžer trebao posjedovati kako bi uspješno mogao voditi poslovanje. Trebao bi ispravno prepoznavati i uspješno rješavati probleme, uočavati detalje te razumjeti prioritete u rješavanju problema.

Prilagodljivost

Prilagodljivost je jedna od najtraženijih osobina kod suvremenih menadžera. Planovi i način poslovanja su vrlo dinamični i neprestano se mijenjaju. Menadžer mora biti spreman prilagoditi se novonastalim situacijama, zadržati optimizam i radnu efikasnost u stresnim prilikama, surađivati s različitim karakterima ljudi i snalaziti se u različitim kulturalnim pravilima.

Strateške vještine

Svako poslovanje iziskuje strategiju. Osobe na menadžerskim pozicijama trebaju imati razvijene vještine planiranja, postavljanja ciljeva, dobro razumijevanje poslovne okoline i trendova, sposobnost usklađivanja vizije i planova s operativnim aktivnostima.

Inovativnost

I za zahtjevne, ali i za rutinske poslove važno je na vodećoj poziciji imati osobu koja ima sposobnost razmišljati inovativno i ima želju unaprijediti poslovanje. Poželjno je da ta osoba prihvaća i ideje i prijedloge svojih kolega ili suradnika i dobre ideje sprovodi u stvarnost kako bi se ubrzali ili poboljšali poslovni procesi.

Motiviranost

Svi smo svjesni da je motiviranost na radnom mjestu vrlo bitna. Ukoliko menadžera pokreću motivi koji su u skladu s organizacijskim ciljevima on će dati više od sebe na radnom mjestu, a njegovi suradnici će to primijetiti i vrlo vjerojatno će i sami biti motiviraniji odraditi postavljeni zadatak.

Rukovođenje

Osjećaju li se vaši zaposlenici cijenjeno i sigurno na svom radnom mjestu? To uvelike ovisi o tome kako se njihov nadređeni, tj. vaš menadžer odnosi prema njima. Ako menadžer dobro rukovodi timom, zaposlenici će se osjećati cijenjeno, znati će što se od njih očekuje i imati će podršku za ostvarenje poslovnih ciljeva i profesionalnog razvoja, a cijeli tim će donositi bolje rezultate.

Organizacijske vještine

Od dobrog menadžera očekuje se vještina efikasnog vođenja sastanaka, određivanje jasnih prioriteta među zadacima, odlučno delegiranje, nadzor izvršenja, osiguravanje svih potrebnih resursa za rad i vođenje računa o rokovima.

Produktivnost

Da li vaši menadžeri biraju najbolje i najefikasnije metode za rad ili im nije važno koliko će koji način rada oduzeti vremena ili energije. Bitno je da sam menadžer pri radu ima fokus na krajnji ishod te da bira metode koje su najproduktivnije, ali da to isto očekuje i od svojih suradnika.

Integritet

Integritet i poštenje su vrline koje svaki klijent traži kada pronalazi tvrtku s kojom će surađivati, a tvrtka može biti takva samo ukoliko su njeni zaposlenici takvi. Iz tog razloga vrlo je važno kod menadžera procjenjivati upravo tu osobinu. Procjenom ove osobine doznat ćete koliko je vašim zaposlenicima bitno da su odgovorni i da drže do svoje riječi i dogovora s klijentom.

Kroz procjenu ovih osobina od strane većeg broja suradnika koji se nalaze na različitim pozicijama u odnosu na procjenjivanog menadžera (nadređeni, podređeni, suradnici iste razine i vanjski suradnici) moguće je donijeti objektivne zaključke koje osobine su jake strane vaših menadžera, a u kojim osobinama mogu napredovati i razvijati se. Odlično ispitivanje koje može postati polazna točka tog razvoja je DEKRA 360° evaluacija menadžera kojom je moguće dobiti precizne informacije potrebne za planiranje i unapređenje karijera. Razvoj i napredak zaposlenika, pa tako i menadžera, je ključ napretka i razvoja cijele tvrtke.