faq

Naši stručnjaci odgovaraju na najčešće postavljena pitanja

Odgovore na često postavljana pitanja kandidata za posredovanje ili agencijski rad te studenata potražite u nastavku.

Zašto surađivati s agencijom za zapošljavanje?

Suradnja s tvrtkama za zapošljavanje samo je jedan od načina za povećanje vaših izgleda pronalaska željenog posla. Agencije za zapošljavanje često djeluju kao „posrednik“ koji vas identificira i povezuje s potrebama zapošljavanja koje su iskazali poslodavci. Često poslodavci odlučuju oglašavati otvorene pozicije preko agencija kako bi svoj poslovni sustav rasteretili od vremenski zahtjevnog procesa regrutiranja i odabira prave osobe.

Koje sve usluge nudi DEKRA?

Usluge koje DEKRA nudi su ustupanje radnika (agencijski rad), HR consulting usluge te Event & Logistic usluge. Usluge agencijskog rada su ustupanje radnika klijentu po modelu administriranja ili po modelu efektivnog radnog sata, Try&Hire usluga te usluge predselekcije, regrutacije i selekcije kandidata. Usluge obuhvaćaju kreiranje i izdavanje oglasa, selekciju kandidata, prikupljanje dokumentacije i izradu ugovora o radu, prijavu na mirovinsko i zdravstveno, obračun plaće, isplatu plaće i ostale potrebne administrativne poslove. Usluge HR consultinga su posredovanje pri zapošljavanju, procjene potencijala, organizacijska dijagnostika te ostale HR usluge krojene po potrebama klijenata. Event & Logistic usluge obuhvaćaju promocije, Event Management te istraživanje tržišta raznim metodama.

Što se događa nakon što se prijavim na oglas za posao putem DEKRA oglasa?

Konzultanti za zapošljavanje pregledavaju prijave i životopise kandidata te provjeravaju u kojoj mjeri iskustvo kandidata odgovara zahtjevima posla koje je naveo klijent. Kandidati odabrani u uži izbor pozivaju se na intervju s konzultantom. Nakon toga, ovisno o procjeni prikladnosti znanja i motivacije za posao, preporučuju se ili se ne preporučuju klijentu. Ponekad je u ovoj fazi zbog specifičnog zahtjeva klijenta potrebno proći i psihologijsko testiranje ili provjeru specifičnih znanja u agenciji. Nakon DEKRA-e nastupa klijent s daljnjim krugovima intervjua i pregovora za posao. Nakon što kandidat prihvati ulogu i počne raditi, dakle po završetku procesa zapošljavanja, agencija će obavijestiti druge kandidate o ishodu natječaja. Životopisi kandidata automatski se pohranjuju u DEKRA bazi do isteka aktualnog natječaja, a životopisi onih kandidata koji su dali pristanak za zadržavanje podataka pohranjuju se u trajanju do 5 godina.

Ako se prijavim na neki od natječaja putem DEKRA-e, mogu li se prijaviti na još natječaja?

Naravno! Možete se prijaviti i biti predloženi za onoliko poslova za koliko ste motivirani i kvalificirani. Vi birate poziciju za koju želite otići korak dalje, ako vam se ta pozicija ponudi.

Koje informacije mora sadržavati životopis?

Kada šaljete svoj životopis putem otvorene prijave ili se prijavljujete na natječaj za točno određeni posao, provjerite jeste li naveli sve sljedeće podatke: osobni podaci adresa (ulica, grad, država) telefonski broj adresa e-pošte informacije o obrazovanju (škola, titula, godina završetka) informacije o radnom iskustvu s detaljima o svakom zaposlenju (razdoblje zaposlenja, naziv tvrtke, lokacija tvrtke, naziv radnog mjesta, kratki opis radnih zadataka) znanje stranih jezika vozačka dozvola drugi podaci koje smatrate važnima, npr. osobne vještine, interesi i ambicije, hobiji.

Mogu li svoj životopis poslati e-mailom izravno DEKRA-i?

Ako pošaljete svoj životopis na neku od kontaktnih e-mail adresa, bit ćete preusmjereni na DEKRA stranicu karijera, gdje je neophodno izvršiti registraciju, tj. otvaranje profila. Postupak je izuzetno jednostavan i brz. Agencija koristi specijalizirani poslovni softver za upravljanje bazama podataka o kandidatima i vođenje natječaja kako bi što efikasnije upravljala procesima zapošljavanja koji su mnogobrojni. Prijava putem linka na stranici karijera važna je i zbog upoznavanja načina korištenja osobnih podataka te davanja privole za korištenje vaših podataka.

Zašto su oglasi ponekad anonimni, tj. u njima nema naziva tvrtke poslodavca?

Poslodavci žele profesionalan pristup u procesu zapošljavanja, pa ulogu posrednika povjeravaju agenciji za zapošljavanje. Anonimnost oglašavanja poslodavcima jamči neometano odvijanje svakodnevnog radnog procesa i diskreciju, isključuje mogućnost da zainteresirane strane na njih vrše „pritisak“ te na taj način poslodavac čuva svoj integritet. Agencija najstrože čuva povjerljivost prijava te u četiri oka kandidatima koji su na temelju prijava odabrani daje informaciju o kojem je poslodavcu riječ te nudi mogućnost izbora žele li ili ne žele kod spomenutog poslodavca konkurirati za posao.

Mogu li intervju s agencijom obaviti online?

DEKRA prakticira online intervjue i sastanke, kao i online testiranja i procjene znanja i vještina. Prije pandemije virusa COVID-19 taj je način rada bio rezerviran za prve intervjue s kandidatima izvan Zagreba, a od ožujka 2020. gotovo isključivo radimo intervjue putem videopoziva. DEKRA koristi Microsoft Teams platformu, koja je vrlo jednostavna i praktična za takav način rada. Nakon što telefonski s konzultantom dogovorite termin intervjua, dobivate poziv na sastanak s linkom za uključivanje na sastanak. Ako koristite mobilni telefon, potrebno je instalirati aplikaciju, dok za korištenje računala ili laptopa to neće biti nužno.

Zašto zapošljavanje dugo traje?

DEKRA, kao posrednik kojem je ovo primarna djelatnost, uvijek nastoji fazu regrutiranja (oglašavanje i pozivanje kandidata) provesti u najkraćem mogućem roku, koji može trajati 2 do 3 tjedna. Nakon preporuke, poslodavac određuje tempo daljnjih koraka. O poslodavcu ovisi kako će organizirati svoje vrijeme i obavljati intervjue s preporučenim kandidatima i koliko će mu vremena trebati za iduće krugove intervjua i donošenje konačne odluke. Taj se proces ponekad može dogoditi brzo, no u prosjeku traje 5 do 6 tjedana.

Na koji način funkcionira ustupanje radnika preko agencije za zapošljavanje?

Agencijski rad je poslovni model između agencije, korisnika (tvrtke, kompanije kojoj se ustupaju agencijski radnici) te radnika koji se ustupa korisniku. Agencija i korisnik sklapaju ugovor o ustupanju radnika kojim pokrivaju sve bitne značajke poslovne suradnje propisane Zakonom o radu. Agencija i radnik potpisuju ugovor o radu kojim se radnik zapošljava, a putem uputnice ustupa na rad kod korisnika.

Tko je poslodavac agencijskom radniku?

Agencija prijavljuje radnika na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje te se u tom smislu smatra poslodavcem radnika kojega ustupa korisniku/klijentu na određeno vrijeme pod određenim uvjetima. Što se tiče obveza kojima su uređeni sigurnost i zaštita zdravlja na radu, korisnik/klijent smatra se poslodavcem prema Zakonu o radu.

Uzima li agencija za privremeno zapošljavanje proviziju od agencijskih radnika?

Agencija ne naplaćuje i ne smije naplaćivati proviziju radniku prema Zakonu o radu čl. 44. i direktivama EU-a.

Plaćam li proviziju kao kandidat za posao kod posredovanja pri zapošljavanju?

Za kandidate/tražitelje posla naše su usluge besplatne. Bez ikakve naknade možete izvršiti registraciju na našoj web-stranici ili se prijaviti za natječaje koje nudimo, a mi ćemo vas kontaktirati i ponuditi vam posao koji će odgovarati vašem iskustvu i obrazovanju.

Plaća li agencija trošak prijevoza na intervju?

DEKRA ne snosi trošak prijevoza koji može nastati prilikom dolaska ili putovanja na intervju u agenciju ili kod potencijalnog poslodavca. Ponekad poslodavci podmiruju trošak prijevoza kandidatima ako se od njih očekuje putovanje kako bi prisustvovali završnim krugovima razgovora, ali prvi krugovi razgovora najčešće nisu „pokriveni“ putnom naknadom.

Što je plaća?

Plaća i naknada plaće u smislu Zakona o radu su plaća i naknada plaće u BRUTO I iznosu. Pritom je potrebno razlikovati 3 oblika plaće: 1. NETO plaću, 2. BRUTO I plaću, 3. BRUTO II plaću.

Što je NETO plaća?

NETO plaću predstavlja iznos koji se dobije nakon što od BRUTO I iznosa oduzmemo doprinose iz plaće, porez na dohodak te prirez porezu na dohodak.

Što je BRUTO I, a što BRUTO II?

BRUTO I je iznos plaće iz koje se obračunavaju doprinosi za mirovinsko osiguranje, porezi, prirezi te NETO iznos plaće. Doprinosi za mirovinsko osiguranje izdvajaju se u dva stupa. U prvi stup mirovinskog osiguranja izdvaja se 15 % BRUTO I iznosa i služi za financiranje mirovina sadašnjih umirovljenika, dok se u drugi stup izdvaja 5 % BRUTO I iznosa koji se uplaćuje na osobni mirovinski račun u obveznom mirovinskom fondu. BRUTO II plaća predstavlja ukupni trošak plaće koji poslodavac ima za svojeg radnika. BRUTO II iznos dobije se uvećanjem BRUTO I plaće za doprinos za zdravstveno osiguranje na plaću u ukupnom iznosu od 16,5 %.

Što je osobni odbitak?

Osobni odbitak predstavlja neoporezivi iznos dohotka.

Što trebam prikupiti od dokumenata za studentski posao?

Potrebno je da student osobno ode u studentski servis i ispuni UPISNI KARTON i IZJAVU koje može zatražiti na jednom od šaltera te priloži:
Studentsku iskaznicu – X-icu
Uvjerenje (potvrdu) o statusu studenta za tekuću akademsku godinu ili elektronički zapis o statusu studenta (E-građani)
Osobnu iskaznicu na uvid
Dvije male fotografije
Osobni žiro-račun (ugovor ili potvrda banke)
Nezaposlene osobe koje su završile studij trebaju priložiti presliku diplome ili potvrdu o diplomiranju
Studenti s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji studiraju izvan Republike Hrvatske trebaju priložiti potvrdu matičnog visokog učilišta na kojem studiraju ovjerenu od strane sudskog tumača i prevedenu na hrvatski jezik
Osoba koja u Republici Hrvatskoj nema prijavljeno prebivalište obavezno mora prijaviti boravište te uz navedenu dokumentaciju dostaviti i potvrdu o prijavi boravišta.

U kojem vremenskom periodu od početka posla trebam podići studentski ugovor?

Studentski ugovor obvezno se podiže i sklapa prije početka obavljanja studentskoga posla, i to između izvođača, posrednika i naručitelja posla. Ugovor se zaključuje za svaki kalendarski mjesec i uvjet je za početak obavljanja studentskog posla.

Kako funkcionira isplata preko studentskog ugovora?

Prema Zakonu, poslodavac je dužan studentskom servisu za račun studenta isplatiti naknade za obavljeni posao najkasnije 15 dana od završetka posla. Zatim studentski servis tu naknadu studentu na račun mora doznačiti najviše tri dana nakon što ju je poslodavac isplatio.

Postoji li limit zarade putem studentskog ugovora koji ne smijem prijeći?

Pitanja porezne olakšice za roditelje studenata te oporezivanja zarade studenata uređena su Zakonom o porezu na dohodak te Pravilnikom o porezu na dohodak. Prema tim propisima, neoporezivi limit je 15.000 kuna i prekoračenjem tog iznosa studenti prestaju biti porezna olakšica svojih roditelja. Zbog osnovnog osobnog odbitka od 48.000 kuna kojemu se dodaje neoporezivih 15.000 kuna, iznos nakon kojega se oporezuje zarada studenata jest 63.000 kuna.

Mogu li podignuti više SC ugovora za istu tvrtku?

Broj ugovora koje član studentskog servisa može podizati tijekom godine nije ograničen ako prethodno podignute redovito vraća u studentski servis, odnosno student može mjesečno preuzeti tri ugovora za istog poslodavca pod uvjetom da prethodno podignute ugovore redovito vraća u studentski servis.

Imam li kao student pravo na uvećanu naknadu za noćni rad, rad nedjeljom i državnim praznicima?

Student zakonski ima pravo na 50-postotno uvećanje naknade za sate rada u dane državnoga blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom.

Imaju li studenti koji obavljaju studentski posao pravo na plaćenu pauzu?

Da, student koji obavlja studentski posao najmanje šest sati dnevno ima svakoga dana obavljanja posla pravo na plaćeni odmor od najmanje trideset minuta.

Imam li pravo na putne troškove ako radim preko studentskog ugovora?

Student ima pravo na naknadu putnih troškova, naknadu za topli obrok i druge naknade ako su ugovorene s poslodavcem.

Smiju li preko mog studentskog ugovora raditi druge osobe?

Strogo je zabranjeno obavljati poslove putem tuđeg ugovora. Studentu koji zlouporabi ugovor tako da omogući obavljanje posla osobama koje nisu potpisnici ugovora može se izreći zaštitna mjera zabrane korištenja usluga posredovanja do jedne godine, kao i novčana kazna u iznosu vrijednosti obavljenoga posla definiranoga ugovorom, a koja ne može iznositi više od 50.000 kuna.