DEKRA politika kvalitete

DEKRA politika kvalitete


Primjenom norme EN ISO 9001:2015, SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM, Uprava društva DEKRA za privremeno zapošljavanje d.o.o. donijela je sljedeću politiku kvalitete za djelatnost iz područja upravljanja ljudskim potencijalima:


Njegovanje osobnog pristupa kao i briga za zaposlenika i klijenta fokus su našeg poslovanja. Kako nam je jedan od glavnih ciljeva pružiti našim klijentima kvalitetan i kompletan paket usluga iz područja upravljanja ljudskim potencijalima, osnova na kojoj se temelji naša politika kvalitete, a bez koje spomenuto ne bi bilo moguće, odnosi se prvenstveno na ulaganje u razvoj intelektualnog kapitala. Naše kvalificirano i educirano osoblje predstavlja čvrsti temelj naše tvrtke i potporni sustav bez kojeg bi naša glavna misija bila neostvariva. 

 
Naši postavljeni ciljevi svakako će biti mjerljivi, ostvarivi i usmjereni prema daljnjem razvoju naše djelatnosti kao i prema razvoju inovacija u području upravljanja ljudskim potencijalima, a sa svrhom pružanja što kvalitetnije usluge našem klijentu. Budući da nam je zadovoljstvo naših klijenata od velike važnosti, uvijek im pristupamo s posebnom pažnjom i pozornošću te zajednički pronalazimo rješenja koja su krojena po mjeri njihovih potreba.


Uzevši u obzir naš plan širenja portfolia usluga iz područja upravljanja ljudskim potencijalima na našu regionalnu mrežu poslovnica, planiramo rast i razvoj tvrtke kako na lokalnoj tako i na regionalnoj razini. Plan širenja portfolia usluga naše tvrtke bit će također fokusiran na područje integriranih sustava upravljanja prema međunarodnim normama – osobito na području edukacije i implementacije sustava upravljanja prema recentnim normama. Planirano se ujedno nadovezuje na punu primjenu i svakako na poboljšanje djelotvornosti sustava upravljanja kvalitetom koji se temelji na zahtjevima međunarodne norme EN ISO 9001:2015, sukladno sa svom obvezujućom zakonskom regulativom Republike Hrvatske.