decor
Agencijski Rad

Pronalazimo, selektiramo i zapošljavamo radnike te ih ustupamo vašoj kompaniji na rad.

Usredotočite se na svoje poslovanje, a brigu o radnicima u potpunosti prepustite nama

Pronalazimo kvalitetan i odgovarajući kadar za vašu poslovnu organizaciju. Zapošljavamo radnike i ustupamo vam ih na rad, pri čemu preuzimamo kompletne poslove administracije i operativnog vođenja.

Modeli naplate ustupanja radnika koje nudimo:

 • Model administriranja – klijentu naplaćujemo ukupan trošak radnika uvećan za agencijsku naknadu.
 • Model radnog sata – klijentu obračunavamo samo efektivne radne sate koje je radnik odradio, što znači da se bolovanja radnika, godišnji odmori, blagdani itd. klijentu ne naplaćuju.


Odaberite sigurnog partnera

Naše dugogodišnje iskustvo i ekspertiza u području agencijskog rada jamac su sigurnog i pouzdanog partnerstva.

USLUGE AGENCIJSKOG RADA
 • Try & Hire

  Ustupamo radnika na određeni probni rok s ciljem zapošljavanja u slučaju obostranog zadovoljstva.

 • Regrutacija i predselekcija kadrova

  Umjesto vas provodimo cjelokupni proces pronalaska i predselekcije talenata.

 • Outsourcing

  Za vas pronalazimo vanjske suradnike koji kvalitetno obavljaju vama potrebne usluge.

Zainteresirani ste za suradnju? Pošaljite nam upit bez ikakvih obaveza.

  Pitajte nas *