Blog

Zašto je People Analytics bitan za moderne tvrtke

Slika
decor

Izgradnja boljeg radnog mjesta: Uloga People Analytics-a u poboljšanju iskustva i performansi zaposlenika.

U današnjem poslovnom okruženju koje brzo prolazi, donošenje odluka utemeljenih na podacima postalo je ključno da tvrtke ostanu konkurentne. People Analytics je metoda prikupljanja i analiziranja podataka povezanih s ponašanjem i radom zaposlenika.

Važnost donošenja odluka na osnovi podataka

Koristeći podatke, tvrtke mogu donositi informirane odluke o zapošljavanju, obuci i upravljanju učinkom. To omogućuje tvrtkama da identificiraju područja za poboljšanje i izvrše promjene koje vode povećanju produktivnosti, poboljšanom zadržavanju zaposlenika i, na kraju, većoj profitabilnosti.

People Analytics pruža vrijedan uvid u ponašanje zaposlenika, stavove i sklonosti. Ovi se podaci mogu koristiti za prepoznavanje čimbenika koji utječu na angažman zaposlenika, motivaciju i zadovoljstvo poslom. Razumijevanjem ponašanja zaposlenika, tvrtke mogu razviti strategije za povećanje produktivnosti i zadržavanje zaposlenika. To može dovesti do pozitivnijeg radnog okruženja, što koristi i zaposlenima i poslodavcima.

Uloga tehnologije u People Analytics-u

Tehnologija ima značajnu ulogu u razvoju People Analytics-a. S porastom strojnog učenja, tvrtke sada mogu prikupljati i analizirati velike količine podataka o svojim zaposlenicima. To je olakšalo prepoznavanje obrazaca i trendova u ponašanju zaposlenika, što može informirati o strateškom odlučivanju. Tehnologija također omogućuje tvrtkama da prate rad zaposlenika u stvarnom vremenu, što može pomoći menadžerima da donose informiranije odluke o tome kako rasporediti resurse i podržati svoje timove.

Definiranje vaših ciljeva

Prije primjene analitike ljudi važno je definirati svoje ciljeve. Koje konkretne poslovne izazove želite riješiti? Koje podatke ćete trebati prikupiti da biste postigli svoje ciljeve? Definiranje vaših ciljeva pomoći će vam da stvorite plan za analitički program za svoje ljude i osigurate da prikupljate podatke koji su relevantni za Vaše poslovanje.

Odabir prave metrike

Pri provođenju People Analytics-a važno je odabrati prave metrike za mjerenje. Te se metrike trebaju uskladiti s vašim poslovnim ciljevima i pružiti djelotvorne uvide koji mogu informirati o odlučivanju. Neke uobičajene metrike koje se koriste u analitičkoj analizi ljudi uključuju angažman zaposlenika, produktivnost i performanse. Važno je odabrati mjerne podatke koji su i relevantni i mjerljivi, tako da možete pratiti napredak tijekom vremena.

Osiguravanje privatnosti i sigurnosti podataka

Prikupljanje i analiza podataka o zaposlenicima može izazvati zabrinutost zbog privatnosti i sigurnosti. Važno je uspostaviti jasne politike za zaštitu podataka o zaposlenicima i osigurati da se oni koriste samo u svrhe navedene u vašem analitičkom programu. To može uključivati anonimiziranje podataka ili pružanje pristupa samo ovlaštenom osoblju. Tvrtke bi također trebale biti transparentne u pogledu svojih praksi prikupljanja i analize podataka i od zaposlenika trebaju dobiti informirani pristanak.

Izgradnja kulture donošenja odluka o vođenju podataka

Da bi analitika bila uspješna, važno je izgraditi kulturu odlučivanja temeljenog na podacima unutar organizacije. To znači educirati zaposlenike o važnosti podataka, pružiti obuku o alatima i tehnikama za analizu podataka i poticati zajedničko okruženje u kojem se podaci mogu dijeliti i koristiti za pokretanje donošenja odluka. Menadžeri bi također trebali modelirati ponašanje na temelju podataka i koristiti podatke za informiranje o vlastitom odlučivanju.

Iskorištavanje tehnologije na pravi način

Tehnologija može igrati ključnu ulogu u provedbi analitike ljudi. Na raspolaganju je mnogo alata koji pomažu tvrtkama u prikupljanju, analiziranju i vizualizaciji podataka o svojim zaposlenicima. Ovi alati mogu se kretati od jednostavnih platformi za istraživanje do složenih algoritama strojnog učenja. Važno je odabrati tehnologiju koja je primjerena vašim poslovnim ciljevima i koja se lako može integrirati u vaše postojeće sustave.

Kontinuirano poboljšavanje

Konačno, važno je promatrati analitiku ljudi kao tekući proces kontinuiranog usavršavanja. To znači redovito pregledavanje i analiziranje podataka radi identificiranja područja za poboljšanje i unošenje promjena na temelju tih uvida.