Blog

Ugovor o radu i ugovor o djelu: što trebate znati.

Slika
decor

Saznajte razliku između ugovora o radu i ugovora o djelu te koje obveze nose sa sobom!

Dolaskom u svijet odraslih mnogi ljudi se prvi puta susreću s pojmovima kao što su ugovor o radu i ugovor o djelu. Upravo je zato bitno poznavati oba i znati koja je razlika između njih kako biste znali kada odabrati koji.

Ugovor o radu

Prilikom sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme važno je znati da je on reguliran Zakonom o radu te da je namijenjen poslovima čiji se rok završava unutar 3 godine. U tom ugovoru postoje dvije strane: poslodavac i radnik. S jedne strane je poslodavac — fizička ili pravna osoba koja zapošljava radnika. S druge strane je radnik — fizička osoba koja obavlja određeni posao za prethodno navedenog poslodavca. Nakon sklapanja ovakve vrste ugovora, radnik izvršava posao za poslodavca prema njegovim uputama i pod njegovim nadzorom te u njegovo ime i za njegov račun. S obzirom na to da je sklapanje ovog ugovora regulirano Zakonom o radu, poslodavac je, prema njemu, dužan isplatiti plaću za obavljeni rad te voditi evidenciju o radnim satima svog radnika.

Ugovor o djelu

Ugovor o djelu, za razliku od ugovora o radu, reguliran je odredbama Zakona o obveznim odnosima. To je ugovor kojim se izvođač obvezuje izvršiti posao kao što su popravci, predavanje, izrada, rekonstrukcija, čišćenje i sl. U ovom slučaju je izvođač odgovoran za svoje djelo i sve eventualne mane. Treba naglasiti da izvođač nije dužan sam izvršiti zadani posao, već može zatražiti da to odradi treća strana. Naravno, bez obzira na to, izvršitelj je i dalje odgovoran za konačan produkt koji plaća naručitelj. Također, za ugovor o djelu nije bitno je li osoba u radnom odnosu, nezaposlena ili umirovljenik, već da može odraditi dogovoren posao.

Razlika između ugovora o djelu i ugovora o radu

Važno je znati da ugovor o djelu nije i ne može biti zamjena za ugovor o radu na određeno vrijeme. Također, bitno je imati na umu kako su ova dva ugovora drugačije regulirana te da su predviđeni za različite vrste poslova, tj. zapošljavanja. Prva i osnovna razlika je što na ugovoru o radu zaposlenik odrađuje posao pod nadzorom i uputama poslodavca, dok na ugovoru o djelu izvođač radi samostalno, neovisno o naručitelju posla. Druga velika razlika je što, kada govorimo o ugovoru o radu, zaposlenik direktno obavlja posao, dok kod ugovora o djelu taj posao može odraditi izvršitelj posla ili treća strana koju on odabere. Financijska razlika se očituje u tome da radnik koji radi putem ugovora o radu od strane poslodavca dobiva mjesečnu plaću, dok izvršitelj posla koji radi putem ugovora o djelu najčešće bude plaćen nakon izvršetka svoje obveze.

Ugovor o radu i ugovor o djelu se odabiru shodno potrebama poslodavca, no upravo zato je važno da svi poslodavci poznaju razliku između njih kako bi se sklopio odgovarajući pravni akt.