Blog

Novi pristup HR odjela prema zaposlenicima: briga o sveukupnom blagostanju zaposlenika.

Slika
decor

Saznajte kako se fokus HR odjela mijenja prema povezanosti tjelesnog, mentalnog, i financijskog zdravlja zaposlenika!

Novi trend u svijetu HR-a je fokus na cjelovitiji pristup brige za zaposlenike koji obuhvaća njihovo sveukupno blagostanje. Sveukupno blagostanje odnosi se na kombinaciju tjelesnog, mentalnog, i financijskog zdravlja i na prepoznavanje da su svi ti aspekti međusobno povezani i mogu utjecati na rad zaposlenika, produktivnost, i sveukupnu zadovoljnost na poslu.

Tradicionalni pristup HR odjela

Primanja zaposlenih već su godinama kamen temeljac za HR, a tvrtke nude zdravstveno osiguranje, mirovinske planove i isplaćuju slobodno vrijeme kao standardne beneficije. Te su prednosti ključne i predstavljaju način na koji kompanije mogu privući i zadržati zaposlenike. Međutim, oni se često bave samo financijskom dobrobiti zaposlenika, a ne drugim područjima koja mogu utjecati na sveukupnu sliku.

Prelazak na sveukupno blagostanje

Tijekom posljednjih godina, tvrtke su postale sve svjesnije utjecaja koji mentalno zdravlje, emocionalno zdravlje i financijsko zdravlje mogu imati na zaposlenike. Pitanja stresa, burnout-a i mentalnog zdravlja mogu dovesti do niske produktivnosti. Poslodavci su počeli prepoznavati da imaju odgovornost podržati svoje zaposlenike u svim područjima života, a ne samo na njihovom random mjestu.

Kao rezultat toga, HR odjeli počeli su nuditi sveobuhvatniji pristup blagostanju. Tvrtke nude niz pogodnosti i resursa za podršku tjelesnom, mentalnom, i financisjom zdravlju zaposlenika. Neki primjeri uključuju:

Fleksibilno radno vrijeme kako bi se omogućila bolja ravnoteža između radnog i privatnog života

Mentalni zdravstveni resursi, poput pristupa terapeutima ili savjetovalištima

Resursi fizičke dobrobiti, poput fitnes centara na licu mjesta ili članstva u teretani

Programi socijalne dobrobiti, poput aktivnosti izgradnje tima ili mogućnosti volontiranja

Programi financijske dobrobiti, poput financijskog obrazovanja ili resursa za upravljanje dugom

Ove su vrste pogodnosti i resursa dizajnirane za rješavanje cijele osobe, a ne samo njihovog radnog vijeka. Podržavajući zaposlenike u svim područjima svog života, tvrtke stvaraju kulturu blagostanja koja pomaže zaposlenicima da se osjećaju cijenjenim, podržanim i angažiranim.

Prednosti pristupa sveukupnog blagostanja

Poboljšano zdravlje zaposlenika

Brigom za fizičko, mentalno, i financijsko zdravlje zaposlenika, tvrtke mogu pomoći zaposlenicima u održavanju dobrog zdravlja i sprečavanju bolesti. To može rezultirati manjim brojem bolovanja i nižim troškovima za zaposlenike, i za tvrtku.

Poboljšano financijsko zdravlje zaposlenika

Nudeći financijska sredstva za obrazovanje i usluge savjetovanja, zaposlenici mogu poboljšati svoju financijsku pismenost, smanjiti dug i donijeti bolje financijske odluke. To može dovesti do smanjenog financijskog stresa, poboljšanog mentalnog zdravlja i sveukupno blagostanje.

Povećani angažman i zadržavanje zaposlenika

Kad se zaposlenici osjećaju podržanima u upravljanju svojim financijama, vjerojatnije je da će biti angažirani i predani svom poslu. Uz to, nudeći programe financijske dobrobiti mogu pomoći zadržati vrhunske zaposlenike jer zaposlenici manje vjerojatno napuštaju organizaciju koja cijeni njihovo sveukupno blagostanje.

Poboljšana kultura tvrtke

Briga za sveukupno blagostanje zaposlenika pomaže u stvaranju pozitivne kulture poduzeća koja cijeni zaposlenike kao čitave ljude, a ne samo kao radnike. To može dovesti do povećanog zadovoljstva poslom i odanosti zaposlenika, što dugoročno može koristiti tvrtki.

Povećana produktivnost i profitabilnost

Kad su zaposlenici zdravi, angažirani i zadovoljni svojim radom, oni su produktivniji i mogu pomoći u povećanju profitabilnosti poduzeća. Pristup sveukupnog blagostanja može rezultirati boljim performansama, kvalitetnijim radom i povećanim prihodima tvrtke.

Zaključak

Prelazak fokusa s tradicionalnih naknada zaposlenika na pristup sveukupnog blagostanja pozitivna je promjena koja koristi i zaposlenima i organizacijama. Prepoznavanjem međusobne povezanosti fizičke, mentalne, i financijske dimenzije zdravlja, HR odjeli će podignuti brigu za zaposlenike na novu razinu.