Blog

Uloga HR odjela u doba rada na daljinu

Slika
decor

Kako HR odjeli mogu pružati podršku radnicima na daljinu.

U proteklih nekoliko godina, rad na daljinu postao je sve popularnija opcija za zaposlenike i poslodavce. Prema nedavnom istraživanju Buffer-a, 98% zaposlenika koji rade na daljinu željelo bi nastaviti raditi na daljinu, barem neko vrijeme, tijekom svojih karijera. Kao rezultat toga, mnoge tvrtke su prešle na model rada na daljinu, a pandemija COVID-19 samo je ubrzala ovaj trend.

Iako rad na daljinu pruža razne prednosti, kao što su veća fleksibilnost i niži troškovi poslovanja, također predstavlja jedinstvene izazove za odjele ljudskih resursa. Kao takav, uloga HR-a morala se razviti kako bi udovoljila zahtjevima ovog novog radnog okruženja.

Održavanje organizacijske kulture

Jedan od glavnih izazova s kojima se HR suočava u okruženju rada na daljinu je održavanje korporativne kulture i poticanje timskog zajedništva. Kada zaposlenici rade s različitih lokacija, može biti teže uspostaviti osjećaj zajedničkog identiteta i vrijednosti. Osim toga, rad na daljinu može dovesti do osjećaja izolacije i odvojenosti među zaposlenicima. HR odjeli stoga moraju poduzeti proaktivne korake kako bi promicali osjeaj zajednice i povezanosti među zaposlenicima.

Jedan način da se suoči s ovim izazovom je kroz virtualne aktivnosti team buildinga. Primjerice, HR odjeli mogu organizirati online igre, izazove ili virtualne sastanke kako bi pomogli zaposlenicima da se povežu međusobno. Mogu također koristiti alate za suradnju poput Slacka i Microsoft Teamsa kako bi olakšali komunikaciju i izgradili osjećaj zajednice. Nadalje, HR može pomoći menadžerima da identificiraju članove tima koji se mogu boriti s radom na daljinu i pruže podršku i resurse za prilagodbu.

Osiguravanje potrebnih alata i resursa zaposlenicima

Drugi izazov s kojim se HR suočava u okruženju rada na daljinu je osiguravanje da zaposlenici imaju potrebne alate i resurse za učinkovito obavljanje svog posla. To uključuje pružanje pristupa softveru i hardveru, kao i osiguravanje da zaposlenici imaju udoban i siguran radni prostor kod kuće.

HR odjeli mogu riješiti ovaj izazov tako da pružaju tehničku podršku zaposlenicima, pružajući im upute za instalaciju softvera i upotrebu hardvera, i organizirajući virtualne obuke za upotrebu novih tehnologija. Također mogu pružiti smjernice i savjete o organizaciji radnog prostora i drugim pitanjima vezanim za zdravlje i sigurnost na radnom mjestu.

Uspostavljanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života

Jedna od glavnih prednosti rada na daljinu je fleksibilnost radnog vremena. Međutim, ovaj model rada također može dovesti do problema s prekovremenim radom i nedostatkom jasno definiranih granica između privatnog i profesionalnog života. HR odjeli moraju biti svjesni ovih izazova i pružiti zaposlenicima smjernice i podršku za uspostavljanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života.

Jedan način da se riješi ovaj izazov je uspostavljanje jasnih politika o radnom vremenu i fleksibilnosti, te komunikacija s zaposlenicima o njihovim pravima i obvezama. Također je važno pružiti zaposlenicima smjernice o upravljanju vremenom i produktivnosti kako bi se smanjila potreba za radom izvan radnog vremena.

Praćenje performansi zaposlenika

Konačno, HR odjeli moraju osigurati da se pravilno provodi praćenje performansi zaposlenika u okruženju rada na daljinu. To uključuje postavljanje ciljeva i mjerenje uspješnosti zaposlenika, kao i pružanje pravovremenog i konstruktivnog povratnog informiranja. HR odjeli također mogu koristiti softverska rješenja za praćenje performansi kako bi olakšali ovaj proces.

U zaključku, rad na daljinu je postao neizbježna opcija u suvremenom poslovnom svijetu, a HR odjeli moraju se prilagoditi kako bi podržali ovaj novi način rada. Kroz virtualne aktivnosti team buildinga, tehničku podršku, uspostavljanje politika o radnom vremenu i praćenje performansi zaposlenika, HR odjeli mogu pomoći zaposlenicima da uspješno rade na daljinu i osigurati dugoročni uspjeh tvrtke.