Case Studies

LPT je pokrenuo pozitivne promjene nakon ispitivanja organizacijske klime

Industrija:Proizvodnja
LPT je pokrenuo pozitivne promjene nakon ispitivanja organizacijske klime
KLIjent

Tvrtka LPT d.o.o. osnovana je 2000. godine kao sestrinska tvrtka u vlasništvu američke multinacionalne korporacije Leggett & Platt. Smještena je u Prelogu, gdje trenutno broji više od 470 ljudi te drži status najvećeg hrvatskog i regionalnog proizvođača raznih vrsta opružnih jedinica za madrace i namještaj. Također, izvoze svoje proizvode u većinu europskih zemalja i u brojne druge dijelove svijeta.

Problem

Danas se velik broj tvrtki suočava s različitim problemima u poslovanju, ali i u domeni ljudskih resursa. Kako bi se zadržali produktivnost i dobro poslovanje, bitno je zadovoljstvo zaposlenika, a time i organizacijska klima. 

Ne postoji tvrtka bez organizacijske klime i nije moguće isključiti njezin snažan utjecaj na uspješnost organizacije. Ako se ne posveti vrijeme unapređenju atmosfere i klime u poduzeću, negativne posljedice za ljude i za poslovanje mogu biti ogromne.

Upravo zbog toga, i tvrtka LPT d.o.o., naš dugogodišnji klijent, odlučila je ispitati organizacijsku klimu kako bi otkrila „slabe točke“ te kako bi poduzela potrebne korake za unapređenje poslovanja kroz zadovoljstvo i motivaciju zaposlenika.

DEKRA solution

Organizacijska klima označava cjelokupnost doživljaja vlastite organizacije od strane zaposlenika. Uključuje individualno ponašanje, motivaciju, grupnu dinamiku i nalazi se pod utjecajem emocija, vrijednosti, stajališta, očekivanja i aspiracija zaposlenih. 

Poznato je kako pozitivna organizacijska klima može značajno povećati produktivnost organizacije koja je povezana s osobnom i grupnom motivacijom zaposlenika, što izravno utječe na uspješnost poslovanja. Ako su ljudi zadovoljni, uložit će i dodatne napore da posao obave „kako treba“.

Na organizacijsku klimu utječu rukovođenje, organiziranost, sustav komunikacije, međuljudski odnosi, način napredovanja, sustav nagrađivanja zaposlenika, tehnološki aspekti i pozicija tvrtke na tržištu u odnosu na konkurenciju, a navedene mjere mogu se koristiti kao kriterij za nagrađivanje i napredovanje. Također, organizacijska klima djeluje na motivaciju zaposlenika i zaokupljenost poslom, inicijativu, osjećaj pripadnosti organizaciji i angažiranost, što ukazuje na važnost organizacijske klime te brigu o istoj.

DEKRA je kod klijenta prikupila podatke anketiranjem zaposlenika, a upitnik je bio sastavljen od različitih tvrdnji koje se odnose na osam dimenzija organizacijske klime. Anketirani zaposlenici izrazili su svoje mišljenje i osobne doživljaje tako što su označili svaku tvrdnju sukladno stupnju slaganja s istom. Također, upitnik je sadržavao i dio otvorenih pitanja, gdje su zaposlenici samostalno mogli davati odgovore o prednostima, nedostacima, prijedlozima za poboljšanja uvjeta i slično. Zaposlenici klijenta osjećali su se sigurno dajući svoje komentare i prijedloge jer su svi upitnici bili anonimni te su ih čitali vanjski konzultanti, a ne njihovi nadređeni. 

DEKRA je ispitivanje organizacijske klime u suradnji s tvrtkom LPT d.o.o. dosad provela dvaput u vremenskom razmaku od 4 godine. Ispitivanje je pokazalo da je klijent u tom vremenskom periodu uveo promjene, temeljene na informacijama dobivenima iz prvog ispitivanja, koje su pozitivno utjecale na klimu u njihovoj organizaciji. U svim segmentima ispitivanja zaposlenici su u drugom ispitivanju pokazali veće zadovoljstvo nego u prethodnom ispitivanju.

Benefiti
 • 1.

  Dubinska analiza

  Organizacijskom klimom snima se trenutno stanje tvrtke na brojnim razinama.

 • 2.

  Zajamčena anonimnost

  Istraživanje provodi vanjska agencija, što dovodi do iskrenijih odgovora zaposlenika.

 • 3.

  Otkrivanje uzroka problema

  Problemi otkriveni ispitivanjem mogu se učinkovito riješiti raznim intervencijama.

 • 4.

  Temelj pozitivnih promjena

  Dobiveni rezultati koriste se kao podloga za poboljšanje organizacije.

DEKRA USLUGE

Slika